• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

Informacja po Walnym Zgromadzeniu SM Przylesie 18 X 16r. w sprawie rewitalizacji

We wczorajszym WZCz wzięła udział rekordowa liczba członków SM Przylesie. Zainteresowanie tematem przeszło nasze oczekiwania. Udział wzięła 1/4 członków SM. Wszystkie projekty uchwał przeszły z 99% głosami za ich podjęciem.
Podejmujemy działania głębokiej termomodernizacji w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. Uzyskaliśmy zgodę na zaciągnięcie pożyczek do kwoty 23 mln zł. Uzyskaliśmy zgodę na bezwarunkową sprzedaż nieruchomości / gruntu i zabudowań / po byłej kotłowni - działka 5016 m2.

Nowy numer Gazety SM Przylesie

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na zajęcia

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegóły w pliku PDF

Projekt "Prosument dla Pomorza"

Spółdzielnia SM Przylesie na podstawie umowy nr WFOŚ/PD/76/2015/PROSUMENT zrealizowała zadanie: "Prosument dla Pomorza - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie".

W ramach tej umowy na dachach XI kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, powstało 9 niezależnych instalacji. Zamontowano łącznie 542 panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 137,5 KWp (7 * po 14,7 KWp oraz 2 * po 17,3 KWp).

Wytworzona przez naszą elektrownię słoneczną w okresie rocznym energia elektryczna odpowiadać będzie jej zużyciu przez Spółdzielnię Przylesie. Efekt ekologiczny montażu to spadek emisji CO2 o ponad 100,46 Mg CO2/rok.

 • koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 824.725,00 PLN
 • dotacja w kwocie 329.888,00 zł udzielona została ze środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w PLN);
 • na sfinansowanie pozostałej części zadania udzielona została pożyczka w kwocie 494.837,00 zł

Finansowanie inwestycji w formie pożyczki na całość przedsięwzięcia i 40% dotacji przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Adres: Rybaki Górne 8, Gdańsk

Telefon: 58 301 91 92

www.wfos.gdansk.pl

Nordic Walking 2016

   

Jesienne zajęcia Nordic Walking 2016 odbywać się będą w soboty
o 9:00. Najbliższe zajęcia: 15 października.

Zbiórka o 8:50 na Przylesiu w okolicy siedziby biblioteki (filia nr 6)/SM Przylesie (23 Marca 77c).
Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Szczegółowe informacje: nordic.walking.na.przylesiu@gmail.com

W przypadku zmiany miejsca zbiórki informacje znajdziecie Państwo na stronie www.smprzylesie.pl (w zakładce "Przylesie na sportowo") i na stronie www.mosir.sopot.pl

Zapraszamy

Wywóz dużego sprzętu AGD i RTV

Uchwała zatwierdzająca plan funduszu remontowego na 2016 r.

Ze względu na przyspieszenia decyzji o budowie sieci ciepłowniczej przez GPEC Sp zoo, wystąpią nieplanowane w 2016 r roboty, głównie przy utwardzaniu nawierzchni chodników i ulic oraz zieleni. W latach poprzednich, niektóre odcinki chodników, miejsc postojowych były pomijane przy wymianie nawierzchni.
Takich remontów nie wykonywaliśmy w miejscach planowanych przepustów lub przebiegu sieci. Budowa sieci ciepłowniczej i towarzyszące jej prace ziemne przyspieszą naszą decyzję o wymianie nawierzchni na kostkę brukową. Zgodnie z umową Spółka GPEC odtworzyłby nawierzchnie na taką jak była przed ich pracami.
Wszystko to spowoduje konieczność zmiany planów remontowych na 2016 r.

Tekst uchwały w pliku PDF

Plan remontów na 2016 r. w pliku PDF

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie miejsc postojowych

Ze względu na coraz większe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu powodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM Przylesie podjęła uchwałę mającą na celu:

 1. pozyskanie środków na utworzenie nowych, spełniających warunki techniczne miejsc postojowych;
 2. uporządkowanie zasad postoju pojazdów;
 3. estetyzację otoczenia przed budynkami, szczególnie w miejscach gdzie w latach 70-tych wykonano miejsca postojowe systemem gospodarczym;
 4. odtworzenie z wykorzystaniem kostki betonowej ciągów komunikacyjnych w miejscu budowanej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowanych wynajęciem miejsc postojowych prosimy o składanie wniosków do sekretariatu spółdzielni.
W miarę napływu wniosków będziemy organizowali spotkania z zainteresowanymi celem zoptymalizowania zasad przydziału miejsc.

Szczegóły w pliku PDF

Nowa ankieta

Ankieta dotycząca zasad postoju pojazdów samochodowych na terenie osiedla.

Przejdź do ankiety

A A A

Kontynuujemy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach naszych budynków.

Nadal czekamy na ogłoszenie regulaminów konkursów na środki pomocowe, które zamierzamy wykorzystać do termomodernizacji naszych budynków. Mamy dokumentację projektową, pozwolenie na budowę i stosowne audyty. Brakuje tylko decyzji po stronie rządzących naszym krajem o uruchomieniu funduszy. Mamy nadzieję, że nie skończy się wyłącznie na zapowiedziach i obietnicach. Nasz program termomodernizacji budynków jest prekursorski na skalę całego kraju. Również jako jedyni w Polsce zmodernizowaliśmy budynki wyposażając je w windy w systemie kabin przelotowych oraz rozpoczęliśmy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach budynków wysokich.

Ostatnio dodane

Wiadomości z Biblioteki

Postanowiliśmy stworzyć na stronie Spółdzielni nowe miejsce, gdzie publikowane będą wiadomości z Naszej osiedlowej Biblioteki.

Zapraszamy na prelekcję Marka Sperskiego o historii ulicy 23 Marca:


Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie