• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

WAŻNY KOMUNIKAT SM PRZYLESIE!

Od trzech dni na Osiedlu "Przylesie" przy ul. 23 marca wymieniane są BEZ UPRZEDZENIA, kompleksowo liczniki energii elektrycznej.
W czasie i po wymianie liczników występują przerwy w dostawie energii do mieszkań. Osoby dyżurujące na infolinii Energi udzielają informacji tylko osobom których nazwiska figurują na umowach. Administracja Spółdzielni nie ma z wymianą liczników nic wspólnego. Nie zostaliśmy nawet poinformowani o wymianie liczników przez Energa Operator SA. Liczniki są własnością Energi. Instalacja elektryczna w budynkach w częściach wspólnych jest nowa i całkowicie sprawna. Świadczy o tym fakt, że przed
wymianą liczników dostawy energii elektrycznej odbywały się bez zakłóceń. Zarząd Spółdzielni pisemnie, w stanowczy sposób zaprotestował przeciwko takim praktykom. Pismo zostało wystosowane do Grupy Energa.

Podajemy numery telefonów do kontaktów z Energa - Obrót SA. 555 555 555 , 555 555 500 oraz pogotowie energetyczne 991.

Zarząd SM Przylesie będzie kontynuował działania mające na celu wyjaśnienie nieodpowiedzialnego postępowania Grupy Energa.

Pozdrawiam
   
Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu

A A A

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w GŁOSOWANIU na  lokalizację schroniska w Sopocie. Sugerujemy wskazanie lokalizacji poza  terenami osiedla Przylesie!

Z punktu widzenia MIESZKAŃCÓW osiedli
mieszkaniowych najwłaściwsza jest
lokalizacja przy ul. Malczewskiego
- lokalizacja nr 1 wariant A.
   


Argumenty przemawiające za odrzuceniem pomysłu lokalizacji schroniska na Przylesiu w okolicy naszych domostw:

 1. Zakłócenia spokoju (hałas szczekających psów w schronisku i reagujących na to psów domowych).
 2. Ujadanie psów jako reakcja na pracę ludzi i ciężkiego sprzętu na sąsiednim kompostowniku.
 3. Zanieczyszczenie naszego osiedla i terenów rekreacyjnych (ścieżki leśne, ścieżka rowerowa, place zabaw itp.) spowodowane przez psy ze schroniska wyprowadzane przez wolontariuszy i innych.
 4. Koncentracja nieprzyjemnych zapachów w niedalekiej odległości od terenu schroniska i istniejącego już kompostownika. Naszą doliną standardowo masy powietrza spływają w kierunku centrum miasta i budynków.
 5. Położenie schroniska w strefie ochrony krajobrazu.
 6. Niedopuszczalna konieczność zniwelowania sąsiednich wzgórz morenowych.
 7. Podrzucanie psów w rejonie schroniska.
 8. Konieczność wyrębu starego lasu.
 9. Bezpośrednie sąsiedztwo strefy uzdrowiskowej "A", Sanatorium Leśnik, Szpitala Dziecięcego i przyszłego Szpitala Geriatrycznego.
 10. Spadek wartości naszych mieszkań w wyniku bliskiej lokalizacji uciążliwego schroniska.
 11. Innych negatywnych konsekwencji, których nie jesteśmy w stanie dziś przewidzieć, a które za kilka lat mogą przyczynić się do uciążliwości mieszkania na naszym osiedlu.
 12. Brak wpływu na ilość zwierząt, stan sanitarny i wybór użytkownika schroniska. Stały brak środków na zapewnienie właściwych warunków sanitarnych w schroniskach.


Mając na uwadze zarówno dobro zwierząt jak i co jest najważniejsze mieszkańców, prosimy o oddawanie głosów na lokalizację przy ul. Malczewskiego daleko od naszych i innych domów oraz Osiedla Brodwino.

Warto dodać, że to dzięki Państwa aktywności w ostatnich latach i zaangażowaniu podczas głosowań w ramach konsultacji budżetowych, udało się zrealizować wiele inicjatyw, a jedną z nich jest chociażby generalny remont ulicy 23 Marca.

Dziś znów prosimy Państwa o aktywność i zaangażowanie. 

Link do ankiety: https://obywatelskisopot.pl/badanie/start/n/glosowanie-na-lokalizacje-nowego-schroniska-dla-zwierzat-w-sopocie

Dlaczego sugerujemy głosowanie na lokalizację schroniska przy ul. Malczewskiego - lokalizacja nr 1 wariant A?

 1.  miejsce to jest dobrze a właściwie najlepiej skomunikowane z centrum Sopotu i Gdynią;
 2. przewiduje się tam wybudowanie parkingu ogólnodostępnego;
 3. zlokalizowanie schroniska przy trasie przelotowej do Gdyni wpłynie na promocję miejsca, a tym samym, co jest najważniejsze, na ilość adopcji bezdomnych zwierząt;
 4. cyrkulacja i wymiana powietrza w tym miejscu wydaje się najlepsza w stosunku do innych proponowanych lokalizacji;
 5. jest w największej odległości od zabudowań mieszkalnych;
 6. teren nie wymaga wyrównania a tym samym kosztownych prac ziemnych;
 7. psy nie będą drażnione przez pracujący sprzęt mechaniczny i ludzi na kompostowniku;
 8. nie ingeruje się w uczęszczane i atrakcyjne trasy spacerowe, jest poza strefą uzdrowiskową;
 9. jest położone pomiędzy dużymi osiedlami, co zachęci wolontariuszy i osoby adoptujące;
 10. optymalny jest w tym miejscu układ okolicznych wzgórz morenowych, zapewniających wentylację i ochronę przed hałasem;
 11. najmniejsze będą koszty administracyjne powstania i budowy schroniska;
 12. już z pierwszych sondaży wśród Mieszkańców na Brodwinie i Przylesiu wynika, że lokalizacja schroniska przy ul. Malczewskiego cieszy się największym poparciem.

       Znajomi z Brodwina oraz część tamtejszych radnych zaproponowała nam / Przylesiu / koalicję i wspólne typowanie lokalizacji schroniska przy ul. Malczewskiego na wysokości cmentarza.
Konsultacje polegają na uzgodnieniach i lobbowaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie zawieraniu koalicji z innymi spółdzielniami, organizacjami czy Mieszkańcami. Ważne, żeby wybór był optymalny. Wcześniejsze propozycje lokalizacji w Parku Grodowym, niedaleko obecnej lokalizacji, przy Reja zostały przez Mieszkańców odrzucone. Teraz wybieramy z 4 lokalizacji.
 

Obecne schronisko powinno zostać jak najszybciej przeniesione w jedną z nowych lokalizacji. Dlaczego?

 
W 2014 r Rada Miasta Sopotu zmieniła plan zagospodarowania dla rejonu obecnego schroniska. Umożliwiła tym samym takie zagospodarowanie okolicznego terenu, które całemu Sopotowi i jego Mieszkańcom przyniesie pożytki funkcjonalne i finansowe, cenne miejsca pracy.
 
Z tego względu zachęcamy do aktywności w głosowaniu i poparcia wg. nas najlepszego wariantu - lokalizacji nr 1 wariant A.
 

                                                                          Zarząd SM Przylesie
                                                                   Piotr Kurdziel   Barbara Lechman

Ostatnio dodane