• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

KONKURS NA SPRZEDAŻ STAREJ KOTŁOWNI 23 Marca 79B

"Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Sopocie zaprasza do udziału w konkursie ofert mającym na celu wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17, obręb 00001, arkusz 18, o powierzchni 5016 m2, położoną w Sopocie przy ul. 23 marca 79 B, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1S/00001235/7, wraz z własnością posadowionych na działce budynków i budowli.
Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Sopot. Działka jest w wieczystym użytkowaniu SM Przylesie do 19.11.2066r. Kształt działki regularny, teren zabudowany.
   
Oferty należy składać w zaklejonej, zabezpieczonej kopercie na adres siedziby SM: 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77C najpóźniej w terminie do 27 listopada 2017r z dopiskiem "Sprzedaż kotłowni".
(decyduje data wpływu do Organizatora, a nie data stempla pocztowego).

REGULAMIN KONKURSU OFERT

ZAPROSZENIE

 

 

     

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r

Jeszcze do 2 października można wybrać i zagłosować na wybrane projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Sopotu.
W tym roku Przylesie zgłosiło chęć budowy dwóch nowych placów zabaw na osiedlu.

Bardzo prosimy o poparcie tego cennej dla osiedla inicjatywy i oddanie na nią głosu. Głosować można elektronicznie - również w wersji papierowej w siedzibie SM Przylesie.
 
Nasz pomysł placów zabaw znajduje się jako pierwszy na liście projektów lokalnych w okręgu "Sopot Górny" pod nazwą:

 1. Wyposażenie placów zabaw przy budynkach 23 Marca 91 B i 91 C


Jak można znaleźć szczegóły dotyczące naszego wniosku - https://sopot.budzet-obywatelski.org/projekt/787
Można wybrać do 5 włącznie projektów lokalnych i ogólnomiejskich.
 
Więcej informacji o "BO" - https://sopot.budzet-obywatelski.org/

Pozdrawiam
  
Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu SM Przylesie

Ulica 23 Marca

   Radni Miasta Sopotu w dniu 31 lipca br. zgodnie z obowiązującą od kwietnia 2017 roku ustawą dekomunizacyjną podjęli uchwałę dotyczącą nazwy jednej z sopockich ulic 23 Marca. Dzień ten upamiętniał wyzwolenie Sopotu spod niemieckiej okupacji przez Armię Czerwoną.  Nazwę pozostawiono, ale podjęto uchwałę, aby 23 Marca było dniem na cześć Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to ustanowione zostało z inicjatywy nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku.

W najbliższym czasie uchwała trafi do wojewody, który ostatecznie podejmie decyzję.

Mieszkańców i sympatyków 23 Marca prosimy o aktywny udział i wyrażenie opinii  w ankiecie znajdującej się w artykule poniżej:

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Radni-Sopotu-zmienili-nazwe-ulicy-Z-23-Marca-na-23-Marca-n115194.html

Spór o nazwę ulicy 23 Marca

Kolejna propozycja zmiany nazwy ulicy 23 Marca.                             
W skrzynkach pocztowych Przylesia za pośrednictwem Poczty Polskiej rozdystrybuowano ulotkę sygnowaną przez PIS, a dotyczącą propozycji zmiany nazwy ulicy 23 Marca na Rotmistrza Pileckiego.

Temat ten był już w 2016 r. przedmiotem sondażu. Na jednym ze spotkań padła popierana przez wszystkich zebranych propozycja pozostawienia obecnej nazwy ulicy, ale dotyczyć miałaby ona ustanowienia 23 marca 2007r  Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to zostało uchwalone przez sejmy obu państw i obchodzone jest od tamtej pory co roku i w Polsce, i na Węgrzech. Prezydentem Polski był wówczas Śp. Lech Kaczyński.

Tym sposobem nazwa ulicy przestałaby być kontrowersyjna, jednocześnie uniknęlibyśmy poniesienia dużych kosztów organizacyjnych i finansowych.Zdaniem mieszkańców, zamiast wydawać publiczne pieniądze na np. zmiany dokumentów wystarczy przeprowadzić akcję informacyjną. Dla większości nazwa ul. 23 Marca nie kojarzy się z żadnym faktem historycznym. Stała się nazwą własną, częściej myloną z pierwszym dniem wiosny.Teraz decyzja dotyczącą zmiany nazwy ulicy należy do Rady Miasta Sopotu. Przewodniczący Rady Miasta zasugerował przeprowadzenie referendum wśród Mieszkańców.Polak, Węgier - dwa bratanki! „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” głosi popularne polskie przysłowie, które ma swój odpowiednik również w języku węgierskim: „Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát”. Pierwotnie brzmiało ono „Węgier, Polak dwa bratanki – i do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”, a jego historia sięga XVIII wieku.
Źródło: http://www.rmf.fm/magazyn/news,8442,polak-wegier-dwa-bratanki-23-marca-obchodzimy-dzien-przyjazni-polsko-wegierskiej.html

Problem zmiany ulicy 23 marca poruszany był już wcześniej w Superstacji:

http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2017-01-30/nie-chca-smolenska-wola-sowietow-spor-o-nazwe-sopockiej-ulicy/

źródło: www.superstacja.tv

Nowy numer Gazety SM Przylesie

Projekt "Prosument dla Pomorza"

Spółdzielnia SM Przylesie na podstawie umowy nr WFOŚ/PD/76/2015/PROSUMENT zrealizowała zadanie: "Prosument dla Pomorza - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie".

W ramach tej umowy na dachach XI kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, powstało 9 niezależnych instalacji. Zamontowano łącznie 542 panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 137,5 KWp (7 * po 14,7 KWp oraz 2 * po 17,3 KWp).

Wytworzona przez naszą elektrownię słoneczną w okresie rocznym energia elektryczna odpowiadać będzie jej zużyciu przez Spółdzielnię Przylesie. Efekt ekologiczny montażu to spadek emisji CO2 o ponad 100,46 Mg CO2/rok.

 • koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 824.725,00 PLN
 • dotacja w kwocie 329.888,00 zł udzielona została ze środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w PLN);
 • na sfinansowanie pozostałej części zadania udzielona została pożyczka w kwocie 494.837,00 zł

Finansowanie inwestycji w formie pożyczki na całość przedsięwzięcia i 40% dotacji przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Adres: Rybaki Górne 8, Gdańsk

Telefon: 58 301 91 92

www.wfos.gdansk.pl

A A A

Ze względu na coraz większe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu powodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM Przylesie podjęła uchwałę mającą na celu:

 1. pozyskanie środków na utworzenie nowych, spełniających warunki techniczne miejsc postojowych;
 2. uporządkowanie zasad postoju pojazdów;
 3. estetyzację otoczenia przed budynkami, szczególnie w miejscach gdzie w latach 70-tych wykonano miejsca postojowe systemem gospodarczym;
 4. odtworzenie z wykorzystaniem kostki betonowej ciągów komunikacyjnych w miejscu budowanej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowanych wynajęciem miejsc postojowych prosimy o składanie wniosków do sekretariatu spółdzielni.
W miarę napływu wniosków będziemy organizowali spotkania z zainteresowanymi celem zoptymalizowania zasad przydziału miejsc.

Szczegóły w pliku PDF

Ostatnio dodane

Wiadomości z Biblioteki

Postanowiliśmy stworzyć na stronie Spółdzielni nowe miejsce, gdzie publikowane będą wiadomości z Naszej osiedlowej Biblioteki.

Zapraszamy na prelekcję Marka Sperskiego o historii ulicy 23 Marca:


Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie