• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

A A A

Zarząd SM Przylesie w Sopocie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności: powierzchnia użytkowa - 35,65 m2, adres:  Sopot,  ul. 23 Marca 91B / 7.
Cena wywoławcza - 224.595,00 zł, cena jednostkowa -  6300,00 zł/m2.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, w dniu 15 września 2015 r., o godzinie:  10.00.
Regulamin przetargu do wglądu w sekretariacie SM.

Ostatnio dodane