• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

A A A

Od lipca 2015 roku siedziba administracji Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" mieścić się będzie nad sklepem Fresh Market w byłej siedzibie Orchisu.

Zarówno adres jak i numery telefonów do Spółdzielni pozostają bez zmian.

Ponadto informujemy, że dnia 22 czerwca br. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Sopocie podjęto uchwały i zatwierdzono sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2014. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 oraz podział nadwyżki bilansowej za rok 2014. Udzielono również absolutorium członkom Zarządu za działalność za rok 2014.

W wyniku tajnego głosowania wybrano nową Radę Nadzorczą na kadencję 2015-2018 (szczegółowy skład Rady zostanie umieszczony w budynkach oraz dostępny jest w siedzibie SM Przylesie).

Podczas zebrania odbyła się m.in. dyskusja na temat zasad wjazdu i postoju samochodów na teren osiedla oraz termomodernizacji elewacji budynków.

Zarząd SM Przylesie i odchodzącą Rada Nadzorcza dziękują za dotychczasową współpracą i wsparcie, jak również uwagi ze strony Mieszkańców Przylesia. Dziękujemy również za działalność i zaangażowanie wszystkim, którzy działali w Radzie Nadzorczej i przyczynili się do rozwoju naszego osiedla.

Ostatnio dodane