A A A

"Przylesie" to nazwa pięknie położonego Osiedla mieszkaniowego w górnym Sopocie przy ul. 23 Marca. Na tle Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w rejonie prywatnych posesji widocznych jest dziewięć wysokich 11-kondygnacyjnych budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie". Wybudowane w latach 60-tych ubiegłego wieku na stromej skarpie (różnicach poziomów 18m) budynki są adaptacją projektu MBY-110 z Zestawu Gdańskiego. Atrakcyjność położenia zwiększa bliskość Opery Leśnej, terenu narciarskiego (z wyciągiem orczykowym) na Łysej Górze oraz boiska i placu zabaw. Pierwsze dwa budynki (ul. 23 Marca 91A i 91B) przekazano do eksploatacji w roku 1968, kolejnych pięć (77D, 79, 91, 91C, 91D) w 1969, ostatnie (78 i 84) w 1972.
Osiedle Mieszkaniowe zarządzane początkowo przez Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową odłączyło się od niej i w 1990 roku rozpoczęło samodzielną działalność. Pierwszy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w ciągu swojej kadencji dokonał ocieplenia elewacji budynków wysokich i wybudował w każdym budynku kotłownie opalane olejem opałowym. Przestała funkcjonować kotłownia osiedlowa opalana koksem, która nie dogrzewała budynków wysokich, nie dostarczała ciepłej wody i powodowała zapylenie terenu.
Odwiercona w tamtych latach studnia głębinowa stanowi obecnie cenną rezerwę wody przeciwpożarowej. Następne zarządy do 2006 roku przeprowadzały remonty dachów i balkonów.