A A A

Informacja o monitoringu

„Administratorem danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” z siedzibą w Sopocie, ul. 23 Marca 77c. Monitoring wizyjny realizowany jest jako prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa oraz gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom  świadczącym administratorowi wsparcie techniczne związane z obsługą monitoringu. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez maksimum 30 dni. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych.”

Pobierz dokument w formacie PDF