A A A

Artykuły związane z RODO

Informacja RODO dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Szczegóły w pliku PDF

Informacja RODO dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

Szczegóły w pliku PDF

Informacje dotyczące przetwarzania danych – PROJEKT POIiŚ