A A A

Postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty wykonawcy oraz jej cena:

DEVICE Sp. z o.o., ul. Matemblewska 19, 80-283 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 05.06.2018 r.
Cena oferty: 13 491 800 zł brutto